понеделник, 15 ноември 2021 г.

ЗА МРАЗЕЩИТЕ КОСТОВ

    


     "Вие не сте десни. 
     Вие сте левичари, несъзнаващи, че сте такива. 
     Вие си представяхте прехода като процес, който ще смени местата - на мястото на привилегированите при комунистическия режим с някакви битови придобивки ще сложи вас. Автоматически ще сложи вас. 
     Вие изобщо не разбирахте, че промяната означава, че никой никому няма да дава автоматични придобивки, а преходът означава смяна на правилата. Че всеки губи гаранцията за работно място, за гарантиран доход, за гарантирани социални придобивки и че всеки ще трябва да се бори за тях, конкурирайки се с други - а държавата ще се грижи само за тези, който изпадат под чертата на жизнения минимум.
     И когато усетихте това, вие - ужким сте десният електорат, намразихте Костов. 
      Защото в същността си вие не бяхте десни. Вие бяхте криптолевичари. 
      Вашето ядро, вашата душица беше и е ултралевичарска - аз искам да получавам, без да рискувам и без значение колко давам. 
     Вие затова повярвахте на царя. 
     Вие затова върнахте социалистите в комбинация с царя. 
     Вие затова повярвахте на пожарникаря. 
     Затова все още се оглеждате за месия, който да ви даде всичко наготово. 
     Защото не искате , не можете или не смеете да запретнете сами ръкави - да си го направите. 
     Жал ми е за вас!"

                                        ВЕНИ ГЮРОВА
________________________________ 

                                                                     

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Коментарите са Ваша отговорност