сряда, 31 октомври 2012 г.

Осъзнати истини

Праведно
                                               На опаки.
                                               Обърна ме навън с хастара.
                                               Като вехта дреха.
                                               Като илюзия
                                               от чужди дребни сметки
                                               ме извади.
                                               Като в нерешимо уравнение
                                               от хитра пресметливост ме спаси.
                                               Свали ме на земята
                                               с упорито вдъхновение.
                                               И предизвика електричество
                                               стростно
                                               втривайки се  в мен.
                                               В тътена
                                               на късо съединение да тлеем
                                               полюсите  на греха съедини.

                                               И праведно в безпътица живеем.


 

ЗА ПАМЕТТА

вторник, 30 октомври 2012 г.

Похвално слово за българското слово

 
       В нащата култура няма равностоен творец  на Петър Увалиев в боравеното с приказното вълшебството на българския език!
      За мен речта му при обявяването му за Доктор хонорис кауза на СУ "Климент Охридски" е равностойна на най-добрите образци художествена литература писани някога на родния ни език!
      Предлагам  думите му за пиршество на ценителите на  българското слово.


                            Похвално слово за българското слово


      Простете ми. Пръв аз съзнавам – и признавам, че съм донякъде натрапник в този дом на духа, закрилял и окрилял рой мислители, ревнители за културния възход на България – странна страна, в която ръст и възраст, крепка духовност и крехка държавност не си съвпадат и така озадачават стъписаните чужденци, че те просто не проумяват с какъв аршин да мерят нашата мяра.
      Но кой съм аз да си въобразявам, че очилатото ми късогледство ще види по-далече от втренчения им поглед? Българското не ми е занаят, то ми е инат. Но точно поради това упорство цял живот съм гледал на България от упор, па било то понявга и с укор. Така е било в софийската ми младост, така е и в лондонската ми самост.
      Затова ви моля да вярвате, че не заговарям в пристъп на най-всекидневно, неоправдано и необуздано самомнение, което никне под път и над път и е толкова жилаво, че дори и на камък вирее. Изправям се тук с някакъв особен примес от смирение и задоволство, отлика на длъжник, комуто честта да бъде сред вас позволява да се отплати поне малко от малко за най-многото и най-милото, което род и родители са ми дали: езика, на който ви говоря. Защото не аз говоря език на който сега ви говоря, а езикът, на който сега ви говоря, ме говори!
      Тази усукана игрословица не е трикратен словесен смъртен скок, зрелищно филологическо потомче на нявгашното постижение на Лазар Добрич – главозамайващо, но все пак цирково. Вярно е, че хитрините на неуките науки край нямат. Но не по-малко вярно е, че тази предизвикателна прогласа на предимството на езика ствол пред мисълта вейка е честен стремеж на обичайно самодоволния разсъдък да прекоси самоналожените си граници, за да признае и правата на отвъдразсъдъчното и едва ли не да насили съзнанието да изповяда, че подсъзнанието му е рода.
      А и това подсъзнание, което постоянно подозираме, а рядко прозираме, и то самото е устроено като своеобразен език, който търпеливо очаква да бъде проговорен, за да стане достояние на все по-разведряното и затова все по отзивчиво съзнание.
     И българският говор се зачева като предговор, после прераства в отчетлив преговор със слушателя и най-сетне се установява като договор и едва ли не като заговор с онзи, който е посветен в паролата на неговите потайности. И тогава, вдъхновено и проникновено, из пашкула на езика излита пеперудата на мисълта.
      Това преображение повлича крак. Друго чудо очаква българският род, домашно и вселенско: чутото се превръща във видяно, звукът става знак. Букви хукват през страниците, духовни бранници, които напредват в строен строй и провалят прокобата на времето, брава на всяка забрава. Така се ражда книгата, паметник на паметта.
      А ето че ние, нехайни наследници на този победоносен поход от минало към бъдеще, почти не си даваме сметка за него и дори не се вълнуваме че тук, сега, сме окръжени от величави хартиени тухли, с които се гради вечността, която е българска, защото ваши и мои са буквите, в които тя е въплътена.
      А всяка книга, която се издава, ни издава тайната на тази вечност: тя е вечност на езика, който никога не се застоява и с един и същ дьх ни отграничава от другите и ни приобщава към другите.
      Това е така, защото отекне ли гласът ни, той от само себе си се наглася към желания отглас на онзи, който го слуша. С тази нагласка езикът така се урежда и подрежда, че повежда слушателя-послушник към благодатта на съмислието, а запрашва непослушника в мъртвилото на безмис-лието и без-смислието. И Философският трактат в Симеоновия сборник, и Шестодневът на Йоан Екзарх са преноси от подсъзнанието до съзнанието още преди да бъдат приноси към езикознанието. Още навремето нашите предци са прозрели, че който назовава, па било то и вещественото, той призовава същественото, което прави човека човек.
      И защо един техен невзрачен потомък да не се съблазни да покаже, че е научил някоя и друга тежка дума, и да каже, че щом на старогръцки мета значи и „отвъд“, очовеченият от езика човек може да бъде наречен мета-човек, проводник на Отвъдното. И грях да ни е на душата, че днес ние само преживяме онова прозрение, което прародителите ни са преживяли и преживявали: езикът е отвор на съществото към същественото.
      Затова не е ли чинно и редно, поне за изкупление грехов, да се запитаме какво точно значи за този мета-човек да говори български? То значи: да осъществяваш най-своето си. Езикът, който ни говори, е глас на тази наша съдбовна сьщественост.
      И нека ми простят многоуките филолози, които са изучили от игла до конец где-що има да се научи за езика, обект на познанието. Аз съм само словоохотлив самоук, за когото самият език е субект на особено по-знание, което се отнася към знанието, както по-доброто надвишава доброто. Меракът по това по знание ме увлича и повлича и превръща в иманяр-самец, тръгнал да се рови из езиковите ни подмоли, пришпорван от налудничавата надежда, че може пък да му се случи в тъмна доба да изрови нашенско съкровище, зарито някъде по мъгловитата бразда от моето ограничено съзнание до българското неограничено подсъзнание: от Стефан Младенов до Карл Густав Юнг, побратимени в еднаква посмъртна почит. И така тихомълком аз крача ли крача все по синора на това двулико единство, може би защото на езиковия мета-човек, който се замисля, е писано да обмисля и премисля все една и съща темелна мисъл.
     И навярно затова като бедния наивен Дон Кихот, който мечтал за подвиг цял живот, че дори вятърни мелници му се сторили кралимарковски исполини, и на мене май се е сторило, че и самият Философски трактат в Симеоновия сборник е донякъде своеобразен иманярски докладен дневник, който изважда на бял свят заровени дотогава скъпоценни философски означения и определения – какво е например същност и какво е естество. Мислил е езикьт ни и още мисли, макар и който драговолно му се отдава, често се озадачава. Който си заговори, невинаги е готов веднага да си отговори. Но макар и тромав, този отговор го спуска до глъбината на глъбините: до прозрението не че човек е такъв или онакъв, а просто че е.
      Друга такава иманярска находка е смисълът, скътан в звука. И който се е зарекъл да слуша езика, той понявга чува чудеса. Например: безобразният, безизразният звук ,,ЪТ“, орисан да остане навеки глухоням в романските езици, изригва със страшна сила – и то не у друг, а у най-изтънчения, най-паяжинено изнежения Николай Лилиев: На страшен съд вървят тълпи. А в мощна гръд там мрът мечти. Не спи – кипи Градьт. Ът, ът, ът, ът. ът. Не е ли този громол ек от конски тропот, който може би кънтял е из крайдунавските равнини? Ние сме го забравили. Езикът го помни.
      В лабиринта на тази потомствена езикова памет, стигнала един Бог знае как до прековременния слух на поети прорицатели, дебне потулен и друг самопродвижен, ритмичен и метричен подтик, който изтласква изпосталелия потребително-осведомителен брътвеж на всекидневието ни:
                                         С враг врагувам – мяра
                                        
според мяра.
                                        
С благ благувам – вяра
                                         
според вяра.

      Като пищните двери на олтара на Свети Йоан Кръстител в Арбанаси, набъбнали от златогрейни резби, тържествено се разтваря този симетричен изказ. Изведнъж тази правна обрядна съразмерност, осъществена сякаш по образ и подобие на двукрили митични мостове, в които уста майстори са вграждали най-милото си, неочаквано се разтърсва, разсечена от внезапен вик и повик, без следа от последователността, предписана от какъвто и да било логичен канон:
                                         Леле моя, сабя халосия!
                                        
Море люта одринска
                                        
ракия!

      Избуял в първичната си подсъзнателна стихия, езикът се е отърсил от игото на опитомената граматика и е лумнал напук на благовьзпитаната логика. Пред този вулканичен взрив е безсилно дори и най-взискателното лабораторно раздвоение на езика на знак и значение. Тук знакът се самоозначава. Съдържанието се самосъдържа. Формата се самооформя. И при все това съдържанието се сдържа във формата и формата се дооформя в съдържанието.
      С тази категориална ерес нашият размирен език би смутил не един окъснял позитивист. Но затова пък би възхитил подранилия Хайдегер, който обича да чопли думите, за да сцежда из тях смислов сок, сгъстен в отделни срички или разместени ударения. За най-далновидния съвременен рентгенолог на езика би било радост велика да се наслади на познавателната ценност на познание и по знание, завет и завет, лек и лек. Най-вече за него би могло да се повтори казаното отколе за Симеон: „Той извади на показ мислите, скътани в дълбочината на трудно прозримите книги".
      А да извадиш наяве, значи да осветиш повърхностното различие, което не противоречи на дълбинното единоречие на езика – да възкресиш стародавната аллотрион фос – загадъчното сияние на Другото, което озарява Същото. А това е така, защото дори и строгият рационалист Лайбниц, ако би заговорил на езика, който сега ви говоря, положително би казал: „Език е онова, поради което съществува нещо, а не нищо".
      Но къде се таи това нещо, без което всичко би било нищо? Не в съсухрените речници и още по-малко в заимствани чуждици-етикети, лепнати на празни буркани. То е в самите нас.
      И ако е така, къде сме ние? Ние сме в единственото си езиково месторождение. А где е то? – тревожно пита Яворов и покъртително си отговаря:
                                         Къде си ти, родино моя?
                                        
Във този хълм и онзи дол,
                                        
които днес един, друг
                                        
утре ще насели?
                                        
Не, ти си в мен, родино
                                        
моя.
                                         И радостта е скръб
.

     
Скръб е, защото ние весден усещаме, че около нас все повече се разраства гибелна езикова пустиня. Преди век и повече Ницше бе предугадил угрозата от такава грозна духовна суша. И затова сега посред горди книги, които не търпят вериги, из едно гърло бликват два гласа: неговото негодувание и нашето порицание:
      Проклет да е онзи, който полива пустинята. ***************************** 

Петър Увалиев е български теоретик на изкуството, критик, писател, публицист и семиотик (1915 - 1999). Почетен доктор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

четвъртък, 25 октомври 2012 г.

Дяволи и ангели

Media_httpboristodoro_sxuhy


                               В очите си рисуваш света
                     на моите фантазии
                     и усмивката ти ги отразява.

                     Искрици две
                     от червената наздравица
                     се замерят с шегите на Амура...
                                   
                     Палави ангелчета си играят на праведни дяволи.
                     Всеки момент ще ги изгонят от рая.


понеделник, 22 октомври 2012 г.

Времето на законите


За всичко иде час,
има време, отредено за всяко нещо под небето:
   време за раждане и време за умиране,
   време за садиво и време за изкореняване на насаденото,
   време за убиване и време за изцерение,
   време за разруха и време за градеж,
   време за падание и време за смях,
   време за тъга и време за ликуване,
   време за разхвърляне на камъни и време за събирането им,
   време за прегръдки и време да ги отбягваш,
   време за придобивка и време за загуба,
   време за пазене и време за пилеене,
   време за съдиране и време за съшиване,
   време за мълчане и време за говорене,
   време за любов и време за омраза,
   време за война и време за мир.

                                        
Еклисиаст, гл. 3
понеделник, 15 октомври 2012 г.

петък, 12 октомври 2012 г.

Проглеждане


 

           Като затворя очи чувствам,
          че мисълта ти е по места, които не си виждал...
          а дъжда и вятъра ме отнасят натам
          галейки ме нежно...
          Дори да ме докоснеш
          си безсилен  да ми помогнеш...
          И не можеш да ми попречиш...
          Винаги си искал да ме задържиш...
          Винаги  това е било необходимост за теб...
          Винаги си ме търсил
          за да усещаш любовта в мен... 
*
             ______________________________________________________
             
              *свободна интерпретация на текста на песента от клипа
          

         

вторник, 9 октомври 2012 г.

Иконите на левичарството и часовниците "Ролекс"    Наскоро* медиите съобщиха, че команданте фидел Кастро се отказал от властта.
       Естествено, съвсем не неочаквано - в полза на брат си, което ме кара да се замислям дали тези проклети републиканци не са своего рода уродливи монархисти, като имам предвид познаната на всички ни практика за овластяване на членове на семейството там, където вирееше насаден комумизма: България, Сев.Корея, Либия, Казахстан и т.н.


          
                (Прощалният пленум - аплодисменти на лизачите му)


     Та, замислих се над тези екзестенциални реалии на развития соц. попадайки на едни интересни снимчици на иконите  съвременното левичарство и идоли на международния тероризъм и масовите убици на своя народ - Фидел Кастро  и Че Гевара.
     Оказа се, че тези емблематични борци за братство, социална справедливост и равенство - аскети и "свети" безсребърници - са върли любители на часовниците Ролекс
.

                    

               (Приятеля на децата - с една детска градина на ръката)

                                                        

(Кога ли е изтекло времето на народната любов)

          

          

         


     Обясним или необясним парадокс е този факт?
    Десетки архивни снимки  свидетелствуват за маниакалната привъзаност на тези покровители на бедняците към скъпите часовници - накичени  с тях като на годени цигани братята им, по китките на ръцете си. Не е известно защо двамата команданте са били пристрастени точно към тази реномирана марка, но се предполага, че най-вероятно са направили избора си  в полза на гарантираната надежност, която тя осигурява.


        

          

       
                 (Не по-назад във фешъна бил и Че Лайнара)

   
Особено привързан към Ролексите бил Кастро, които носил по два екземпляра на ръка. Марксисткият лидер отговарял, че носи два часовника за да има винаги здрава резерва, ако единия се развали. Кой знае има ли въобще  вероятност часовник подобен на Ролекс да се развали, но със сигурност производителите  са приемали тези думи като кощунство спрямо квалитета на неговото производство.

           

         

     Има една особено интересна загадка - с какви пари са  плащали покупките на тези часовници двата кумънизки франта, като се има предвид, че официално обявената президентска заплата на Кастро била 30 $, а един брой Ролекс струва средно 25 000$?


                
                               (Накрая вече без Ролекс , но и този часовник си го бива )
 
                              Това е паметник на   "хероя  " Че Лайнара при откриването
                              и на другия ден в една латиноамериканска страна


                     Това е бюст-паметник на   "хероя  " Че Лайнара в сградата на ООН -
                     на другия ден след откриването му.
                     Датата се вижда.

                       ---------------------------------------
                       *  - постингът е ремикс от 2011 г.
 


               Източник

понеделник, 8 октомври 2012 г.

Цигански напеви                                                                                    Pablo de Sarasate - Gypsy Airs
                                                       Abbey Road Ensemble
                                                        Lawrence Foster, Conductor
                                                        Itzhak Perlman, Violinist

                                          
              * * * * * * * * * * * *
                                                     Richard Marchand