вторник, 28 февруари 2017 г.

Какво куца в правораздаването     В съдебната система проблема не е в хората.
     Те винаги могат да се заменят и новите също да се корумпират.
     Проблема е в системата и процедурата, които са съвеЦки и не са променяни от 10 септември 1 944 год.!_____________________________________

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Коментарите са Ваша отговорност